عکس های زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

عکس های زیبا با در این بازی بسکتبال. بهترین نمره در دقیقهی 4، آزمون مهارت های خود را در بسکتبال.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به هدف و شوت.

SportsBallMouse SkillBasketballNiceShots