جدید سوپر ماریو Bros 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   154183 45.7% with 337 votes

آیا شما از تمرین جوک در ماریو فکر کرده اید؟ حالا شما 'ام شانس؟ در این شوخی عملی ماریو، بازی فوق العاده، در هر مرحله او را طول می کشد دشوار است، شود '' تله مجدد در همه جا وجود دارد و آن را وحشتناک فوق العاده '! شروع کن!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت، نوار فضا به پرش. پرش به این سو و ان سو رفتن تله.

ArcadeMarioTrapsJumpingPlantsSuperBros