جدید ریحانا مشهور قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

Rhianna در آستانه از اشک است. به نظر می رسد هر یک از دستیاران او مرخصی گرفته بود - با شروع از سبک مو خود را به راننده او. و او فقط چند دقیقه به آماده شدن برای سطح شیب دار نشان می دهد مهم است. آیا شما نوع به اندازه کافی برای کمک به او در انتخاب لباس او جواهرات و همچنین با آرایش؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی.

GirlAndroid GirlsMakeover / Make-upRihannaCelebrity