نگاه جدید از مایلی سایرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   173 85% with 20 votes

مایلی سایرس makeover به جدید برای جشن تولد او!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق گزینه های آرایش شناور.

Dress UpFashionGirlStyleChicMakeupMakeoverLookMileyCyrus