ماجراجویی Nephi 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   95 64.29% with 14 votes

با راهنما از Nephi برای به دست آوردن صفحات از Leban بیان کنید. اما آن را به دست آورد 'تی باشد که آسان است، شما نیاز به کشف کردن پازل و چگونه به انجام این کار!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureAndroid DefaultNephi