ضربات NBA بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

گارد NBA بودن سخت است! I 'به جای D با تفنگ بازی کند. شوت بسکتبال و گرفتن برخی از کلمه پینکی کلمه پینکی قدرت شلیک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingSportsBallBasketballShootout