Bộ trưởng nghịch ngợm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   6422 74.42% with 86 votes

Nếu thư ký là một đối tượng hấp dẫn, bạn nên để có được nghịch ngợm!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleReal TimeFunnyAndroid NaughtySecretary