بیش از حد شیطان در مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بیش از حد شیطان در مزرعه تلاش برای گرفتن سیب زمینی. برای کمک به آن را دریافت سیب زمینی بیشتر در زمان. از آن لذت ببرید.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

Mouse SkillMineAnimalAndroid