ناروتو رامش اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   97 56.25% with 16 votes

کمک ناروتو به همان سرعتی که شما می توانید به ارائه رامش.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingBicycleNarutoRamenExpress