چالش BMX ناروتو، بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   66 50% with 12 votes

ناروتو و چالش BMX او، کامل وظیفه داده شده و باز کردن سطوح جدید در این بازی چالش BMX ناروتو انجام backflips و جلو flips یک به دست آوردن امتیاز. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ما کلید های arrow به سوار.

NinjaObstacleBicycleDefaultNarutoChallenge