پادشاهی نانو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

آدم دانا به شاه ندارد 'T تنها در اطراف راه انداختن جنگ در قلعه و امپراطوری های دیگر بروید. پس از آن 'یک چیز خوب شما دوباره' پادشاه! به عنوان یک فرمانده شوالیه، شما 'خواهید بود حمله هر امپراطوری در زمین به پادشاه واقعی. ساخت ارتش خود را، اعتصاب وقتی که دشمن ضعیف است و نجات پادشاه از چنگال از بذله گو شیطانی در این بازی استراتژی عمل بسته بندی شده از سازندگان از پادشاهی های اصلی نانو.

کنترل بازی:
در بازی

ActionCute