NAK các Crunkodile Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   143 82.35% with 17 votes

Một nhịp không thể ngăn cản là soundtrack của bạn trong khi bạn tiết kiệm đền thờ yo! Nhận platforming của bạn trên của nhân vật phản diện dậm và grabbing yo vàng để nâng cấp ngọt ngào. Như thay thế tất cả máu của bạn với cà phê, hoặc mở khóa các nhân vật ngày càng crunkified! Làm thế nào bạn có thể đi sâu, crunky?

Điều khiển:
bật lên loa của bạn! WASD để có được crunk của bạn trên

ActionCute Hard