هنر ناخن برای عروسی من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

در این بازی کامل شما باید به رنگ ناخن خود را با نقاشی های فانتزی و دیگر رنگ های زیبا. علاوه بر این شما می توانید لباس و تغییر مو از حالت. با استفاده از ماوس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsNailWedding