Thần thoại cô gái Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Tìm các đối tượng ẩn và sự khác nhau. Đầu tiên tìm thấy tất cả các đối tượng ẩn trong hình ảnh và sau đó phát hiện sự khác biệt giữa 2 hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Android Hidden ObjectsGirlsMythical