توپ های آتشین عارف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

با کلیک بر روی قلم مو بازی را شروع، و سپس شما باید به منظور جلب پیکسل به اندازه کافی (شکلهای دور) برای تکمیل سطح. مطبوعات (و نگه دارید) دکمه سمت چپ ماوس را به منظور جلب گرد. اجازه رشد آن به عنوان بزرگ به عنوان شما می توانید با نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس و حرکت آن را در اطراف برای جلوگیری از توپ سوختن. شما خواهد شد 8 اقدام به طراحی (بالا سمت راست) را به منظور جلب پیکسل اندازه کافی tocomplete است یک سطح داشته باشد. در کل بازی شما می توانید تنها دریافت 8 بار (بالا سمت چپ) توسط سوختن توپ ضربه، اگر شما 8 بار در طول بازی '). استفاده از استراتژی ها و مهارت های مختلف برای تنظیم حداکثر نمره با بازی حداکثر سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillDrawingAndroid MysticFireballs