Mystic Emporium Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   81 88.89% with 9 votes

Quản lý cửa hàng ma thuật của bạn như bạn làm thuốc chữa được khách hàng và kiếm được tiền quản lý cửa hàng của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationPurchase Equipment UpgradesWizardGirlWitchGirlsMysticEmporium