بازار بزرگ عارف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

مدیریت فروشگاه سحر و جادو خود را به عنوان شما را به معجون برای مشتریان و کسب درآمد مدیریت فروشگاه خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationPurchase Equipment UpgradesWizardGirlWitchGirlsMysticEmporium