رمز و راز از Mortlake عمارت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   237 76.67% with 30 votes

عمارت قدیمی شده است زندگی زندگی مرموز خود را. کاوش در اتاق تاریک از خانه و کشف اسرار که امد و شد زیاد به این مکان وهم آور. ملاقات با زاغ صحبت کردن و روح، اسیران مبهم از عمارت. باز کردن همه رمز و راز و جمع آوری کلید برای ورود به قلب عمارت. مقابله با خدای موذی، شکستن شر جادوها، مجموعه ای از اسیران آزاد و تبدیل شدن به صاحب عمارت زرق و برق دار. ساعت تعداد زیادی از ماجراهای و اکتشافات در انتظار شما در عمارت Mortlake.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureMysteryMortlakeMansion