رمز و راز موزه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   108 55.56% with 18 votes

این کلیک کردن بر روی اشیاء مختلف است و دیدن چه بازی اتفاق می افتد. آماده برای برخی از آیفون فوق العاده؟ آماده کردن خودتان برای نقطه و کلیک کنید و کار پلیسی. مشکل در موزه وجود دارد، و ذهن تیز شما نیاز است! لحن که ماوس و کلیک کردن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس انجام میشود

PuzzleAdventureDetective Android MysteryMuseum