Umbrella của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Mùa mưa đang đến và cô ấy cần thời trang hợp thời trang hoàn hảo ô.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDecorateGirlsUmbrella