عروسی خواهر من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

خواهر زن 'ازدواج کرده است. می تواند به شما کمک کند خود را دریافت لباس پوشیدن و ..

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpAndroid GirlsDefaultSisterWedding