Pizza Cửa hàng của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   238 74.19% with 31 votes

Trong trò chơi cửa hàng này khách hàng của bạn đến đặt hàng bánh pizza của họ. Nó 's vào bạn để chuẩn bị pizza họ đặt hàng. Nếu bạn làm tốt điều này, khách hàng của bạn sẽ được hài lòng và bạn có thể vượt qua để cấp độ tiếp theo. Nếu khách hàng của bạn như pizza, họ 'll trở lại chắc chắn, và quầy của bạn sẽ trở thành một thức ăn nhanh thực sự thành công. Có pizza chuẩn bị vui vẻ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlMatching FoodFood ServingGirlsPizzaShop