Thị trấn mới của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Đất nước, thành phố, đại dương, hoặc không gian-nơi sẽ xây dựng thành phố của bạn diễn ra?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chọn loại, khoản, màu sơn và các mô hình, và di chuyển qua thời tiết và lựa chọn nền. Tải lên sáng tạo của bạn vào thư viện để chia sẻ nó với bạn bè của bạn!

KidsDecorateTown