Phòng mới của tôi 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   17513 93.09% with 188 votes

Duyệt tất cả các mục có sẵn cho phòng mới của bạn. Nhấp vào các mặt hàng trong danh mục ra lệnh cho họ cho không gian của bạn, sau đó tùy chỉnh chúng cho phù hợp với không gian của bạn một cách hoàn hảo. Kiểm tra các trang trí hàng ngày thách thức-chơi chúng để mở khóa các mặt hàng đặc biệt!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsDecorateRoom