اتاق جدید من 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   17513 93.09% with 188 votes

فهرست تمام آیتم های موجود برای اتاق جدید خود را. اقلام در فروشگاه را کلیک کنید تا آنها را برای فضای خود را سفارش، و سپس آنها را به مناسب فضای خود را کاملا سفارشی. اتمام دکوراسیون چالش های روزانه بازی آنها را به باز کردن آیتم های خاص!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsDecorateRoom