کوکی هیولا من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

نه تنها این کوکی برای نگهداری اطلاعات استفاده monstrously بزرگ است، اما به زودی به عنوان Suzie جوان آن را از جیبش اجاق است، این رویه خامهای کیک یا شیرینی آب نبات های پوشیده از پر دسر شروع صحبت کردن! دان 'تی رایت این کوکی هیولا به دلیل این کوکی مسخره، به دنبال تنها اتفاقی خواهد افتاد اگر او' تبدیل به خرده کوکی!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق رویه خامهای کیک یا شیرینی شناور، آب نبات، و گزینه های شکل کوکی.

Dress UpCookieDecorCookDecorateGirlBakeryDecorationCookingBakingCookiesDecoratingMonster