کمی آشپزخانه کوکی من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آب نبات های جالب کوکی ها تحت پوشش درمان خوشمزه است! یاد بگیرید چگونه به آنها را، انتخاب کردن یک شکل زیبا به قطع خمیر را و سپس پخت و تزئین آنها را با برخی از آب نبات های رنگارنگ بخورید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlCookingGirlsLittleCookieKitchen