Ít bánh của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Các món tráng miệng yummiest là những người bạn thiết kế cho mình. Nhấn vào đây để chọn một món tráng miệng để trang trí. Sử dụng chuột để kéo

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillFoodDecorateGirlsLittleBakery