جام میوه من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

در اینجا می آید فصل تابستان! فنجان میوه خود را. میوه می خواهید بهترین را انتخاب کنید. MMMM، طعم خوبی. شما همچنین می توانید فنجان، جدول، بستنی، تکه های یخ و گل را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFruitFoodDecorateGirls