Ảo của tôi 5 Sự khác nhau Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Thú vị trò chơi, tác phẩm nghệ thuật đẹp, hình ảnh đa dạng: tất cả những gì bạn cần để thư giãn. Tìm thấy năm sự khác biệt giữa hai images.Click trên 5 điều và tìm thấy khác nhau giữa hai hình ảnh. Bạn sẽ nhận được điểm và tiến đến tiếp theo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid FantasyDifferences