فانتزی من 5 تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی های جالب، اثر هنری زیبا، تصاویر انواع: تمام است که شما را برای آرامش نیاز دارند. یافتن پنج تفاوت بین دو images.Click در 5 چیز است و پیدا کردن بین دو تصویر متفاوت است. شما امتیاز دریافت کنید و پیشبرد به بعد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid FantasyDifferences