به Dinos من و من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی دفاع های عکسبرداری از بیگانگان انفجار، مکیدن کردن قطعات آنها،

کنترل بازی:
کلید های WASD و یا Arrow به حرکت می کند. ماوس به هدف و شلیک کنید. دنبال دستورالعمل داخل بازی.

FightingActionShoot 'em UpSpaceshipPurchase Equipment UpgradesAlienDinosaurDefault