ناز تخت دکور اتاق من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

در اینجا شانس خوبی برای ایجاد اتاق خواب ناز شما را با بازی اتاق بازی رایگان دکور و تزئین طبق سلیقه خود است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillDecorateRoomCute