Music Catch 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Tôi có thể thấy âm nhạc! Thu thập các ghi chú cho các điểm - lấy ghi chú màu vàng để nhân điểm số của bạn, và tím chân không cho họ! Tự nhiên, tránh những ghi chú màu đỏ pesky. Không có gì, nhưng rắc rối.

Điều khiển:
Chuột để di chuyển
vàng -. Nhân.
tím - từ tính.
Red - BAD.

Collecting MusicCatch