Bảo tàng Thieves Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bảo tàng Thieves là một điểm đẹp các trò chơi khác biệt. Bạn có nhiệm vụ là tìm cách thông qua bảo tàng. Một số điều có vẻ là khác nhau. Bạn có thể phát hiện ra chúng?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMouse SkillMuseumThieves