Mumbai cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bạn đang ở trong nhiệm vụ để cứu người từ kẻ khủng bố tại khách sạn Taj. Nếu bạn chụp nhiều hơn hai dân thường, bạn sẽ được loại bỏ ra khỏi lực lượng.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Đổi
chuột -. Mục tiêu / Shoot.

ShootingShoot 'em UpRescue Mumbai