Bà Claus Shopping Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Trò chơi này là một trò chơi Giáng sinh đầy đủ. Bạn có để trang trí phòng của bạn cho đêm Giáng sinh. Sau đó bà Claus sẽ phải ăn mặc để đặt một cái gì đó cho đêm này. Bà Claus thực sự thích quần áo Giáng sinh như vậy chắc chắn phải có một trang phục đẹp. Khi cô ấy sẽ là trang phục, bà Claus sẽ mua sắm để mua rất nhiều quà tặng cho gia đình. Tận hưởng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpChristmasDecorateGirlsClausShopping