Mr Bean đường bánh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   172 89.47% with 19 votes

Mr Bean đã mở ra một bánh đường phố. Thực phẩm có sẵn đó là tuyệt vời, phục vụ cho vị giác của tất cả mọi người. Do đó, các khách hàng đang gia tăng từng ngày, ông cần một bàn tay giúp đỡ để giữ cho khách hàng hài lòng và phát triển kinh doanh của mình. Vì vậy, giúp Mr Bean làm bánh đường mình ưa thích bằng cách phục vụ thực phẩm cho khách hàng.

Điều khiển:
Trong trò chơi

ActionMr Bean