นายเบเกอรี่ถนน Bean เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   172 89.47% with 19 votes

มิสเตอร์บีนได้เปิดถนนเบเกอรี่ มีอาหารให้มีน่าที่จัดไว้ให้รสชาติทุกคน เนื่องจากนี้ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเขาต้องช่วยมือเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและการเติบโตทางธุรกิจของเขา ดังนั้นช่วยนายถั่วที่จะทำให้เบเกอรี่ถนนของเขาเป็นที่นิยมโดยให้บริการอาหารให้กับลูกค้า

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมที่

ActionMr Bean