Mr Bean - đối tượng ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   143 82.35% with 17 votes

Giúp Mr Bean để tìm các đối tượng ẩn mà được hiển thị trong bảng dưới đây. Tìm thấy chúng trong thời gian ngắn nhất và kiếm được điểm số.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Android Hidden ObjectsBean