Mr Bean Fly Sky Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Ông

Bean đã được bay vào bầu trời với ý định thử một cái gì đó mới. Giúp anh ta bay xa như bạn có thể. Đọc những lời khuyên cẩn thận.

Điều khiển:

Sử dụng thanh không gian để bay

KidsFlyingGirls