لباس آقای باقلا سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آیا شما می شناسید، این کمدین؟ آن آقای باقلا، و او در حال رفتن به یک شوی کمدی ایستاده در شهر شما. کمک به پیدا کردن او لباس مناسب برای رویداد tonights.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Dress UpGirlsBean