Phim Popcorn Dash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trong dòng này, không ai 's bị phục vụ. Hãy sáng tạo và sử dụng môi trường để lợi thế của bạn trong thời điểm kỳ quặc này và nhấp vào cuộc phiêu lưu. Rõ ràng trong các dòng để là người đầu tiên và, có lẽ, chỉ có người trong rạp chiếu phim. Được nhanh chóng bởi vì bộ phim 's về để bắt đầu!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào các môi trường tương tác, đặt các mục với nhau để tạo ra những cái mới, và khôn ngoan hơn đối thủ cạnh tranh của bạn!

ActionMoviePopcornDash