Thách thức xe đạp núi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Đi xe đạp của bạn qua những ngọn đồi như mỗi cấp độ mới giới thiệu bạn với một thách thức mới để hoàn thành.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để đi xe đạp.

ObstacleStuntsBicycleMountainBikeChallenge