ماجراجویی کوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پادشاه از Dabacara به توسط اژدها کوه که دارای یک ارتش عظیم از موجودات مختلف ربوده شده است. برای صرفه جویی پادشاه شما نیاز به عبور از پنج کوه.

کنترل بازی:
کلید های arrow و یا WASD = حرکت
ماوس = هدف و ساقه

Action Aiming Army ShootingMountainAdventure