موتور دادگاه متحرک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

دوچرخه خاک بازی اعتیاد آور با فیزیک و گرافیک عالی. درایو motobike خود را از طریق زمین های خشن و حفظ تعادل است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleBalanceTrialFest