موتور ضرب وشتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرش به SPAN، ارائه بر روی دوچرخه خود را در موتور ضرب وشتم، مسابقه در مقابل دیگر بازیکنان حواس پرت به عنوان پادشاه. رقابت در سری نژادها. دوچرخه را باز کند تا شما را به. چرا نمی بینم اگر شما می توانید مناسب در برخی از flips و ترفندهای که شما جمع آوری بوستر و رقابت برای نقطه NO1.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow و یا A و D را به حرکت.

RacingMotoMayhem