Morax và Murmur Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi phòng thủ chiến đấu kỳ lạ của chuyển đổi giữa thực tế

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển. Một tấn công. S sử dụng lá chắn. D để ăn bộ binh. 1 chuyển sang lĩnh vực tinh thần.

ActionPurchase Equipment UpgradesDefendMoraxMurmur