ماه پلیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

شما در مسئول نگه داشتن ماه امن و ارائه تجهیزات راز بالا هستند. رها کردن گاز و ماه و دریافت به شما قسمت را با خیال راحت با از دست دادن بار خود را در طول راه.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو. فاصله - شلیک کنید.

ShootingDrivingObstacleTruckMoonPolice