هیولا در مقابل بیگانگان دفاع برج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

هیولا باید سان فرانسیسکو و یا حتی جهان را از شر این بیگانگان محافظت می کند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingStrategyDefenseAlienTowerAdverMonstersAliensDefence